Název:6. Mlž
Lokalita:Bdin a okoli
Útvar:křída
Kód:10-33

 

svrchní křída, cenoman, souvrství perucko-korycanské; "U Trojice": 50˚13´9.458´´N; 13˚52´46.108´´E.  Pozitiv.