Název:29. Brachipod
Lokalita:ZZZ
Útvar:ordovik
Kód:09-48

svrchní ordovik (bohdalecké souvrství ??), negativ, měřítko v mm