Název:28. Brachipod
Lokalita:ZZZ
Útvar:ordovik
Kód:09-46

svrchní ordovik, (bohdalecké souvrství ??), pyritizovaná schránka brachipoda, pozitiv, měřítko v mm