Litologický koutek

<< Předchozí
123
41. Proterozoická břidlice, štěchovická skupina (Klínec)
41. Proterozoická břidlice, štěchovická skupina (Klínec)
42. Graptolitové břidlice (Litohlavy)
42. Graptolitové břidlice (Litohlavy)
43. Graptolitová břidlice (liteňské souvrství, Kosov)
43. Graptolitová břidlice (liteňské souvrství, Kosov)
44. Orthocerové vápence (kopaninské souvrství, Kosov)
44. Orthocerové vápence (kopaninské souvrství, Kosov)
45. Diabas (100 mm, Kosov)
45. Diabas (100 mm, Kosov)
46. Čedič - sloupcová odlučnost (Vinařická hora)
46. Čedič - sloupcová odlučnost (Vinařická hora)
47. Kalcitová drůza v tufitickém slepenci (Vinařická hora)
47. Kalcitová drůza v tufitickém slepenci (Vinařická hora)
48. Cicvár, cca 9 cm (Vísky, muzeum p. Stoupala)
48. Cicvár, cca 9 cm (Vísky, muzeum p. Stoupala)
49. Orthocerové vápence (Prokopské údolí)
49. Orthocerové vápence (Prokopské údolí)
50. Turonské křemenné pískovce (křída), Polomené hory
50. Turonské křemenné pískovce (křída), Polomené hory
51. Pěnovec (travertin), okolí Výmaru
51. Pěnovec (travertin), okolí Výmaru
52. Sprašový profil (světlá zona v podloží)
52. Sprašový profil (světlá zona v podloží)
53. Molasový jílovec (150mm, miocen, Kohlberg-Německo)
53. Molasový jílovec (150mm, miocen, Kohlberg-Německo)
54. Solnhofenské vápence (Schamhaupten, svrchní jura)
54. Solnhofenské vápence (Schamhaupten, svrchní jura)
55. Jurský vápenec provrtaný miocenními mlži podčeledi Teredinae (150mm, Ulm)
55. Jurský vápenec provrtaný miocenními mlži podčeledi Teredinae (150mm, Ulm)
56. Dendrity (40cm, Bavorsko)
56. Dendrity (40cm, Bavorsko)
57. Pěnovec (Sv.Jan, holocen)
57. Pěnovec (Sv.Jan, holocen)
<< Předchozí
123