Žulový suterén města Hydarabad

Datum: 30/04/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Hydarabad, Andhra Phradesh, Indie

Hydarabad je významnou metropolí východní Indie, s šesti miliony obyvatel patří mezi největší indická města. Urbanictický vývoj aglomerace vede k přeměnám rozsáhlých území, přičemž proces výstavby a vznik komunikačních sítí je zčásti živelný. Úřady sice kontrolují strategické projektování, zejména v případě vzniku nových obchodních čtvrtí, jako je Hi-Tech City v okolí Jubilee Hills, vlastní stavební práce ovšem probíhají svérázným indickým způsobem. Překotná výstavba vytváří obrovský tlak na využívání místních stavebních surovin, kterým dominuje žula. Hydarabd a jeho okolí se totiž nachází na masivním granitovém plutonu, jehož stáří je odhadováno na 2,5 miliardy let. Vlivem eroze a tektonických pohybů vystupují granitová tělesa na povrch na ploše o značné rozloze a vytvářejí tak jedinečnou krajinu s bizarními skalisky a obrovskými žulovými balvany. Bohužel, přirozený přírodní reliéf mizí před očima nejen v důsledku výstavby, ale také kvůli těžbě granitu. Značný objem těžby přitom probíhá spontánně, mimo koncesované lomy. Stojí za zmínku, že místní granit vykazuje podle novějších zjištění poměrně vysokou radiaci (která prý ovlivňuje i vyšší tepelný tok v oblasti), což vede k pochybnostem o jeho použití coby stavebního kamene. V současném Hydarabadu to ale není problém, který by někoho příliš trápil.

Do západní části státu Andhra Phradesh zabíhá Dekkánská plošina, ale mocné bazalty z gigantických předkřídových výlevů k Hydarabadu již nedosahují.

Nahoře vlevo: středověkověká pevnost Golconda jakoby vyrůstala z granitového skaliska; vpravo: typický shluk balvanů kolem Jubilee Hills

Nahoře: hydarabadský granit