Zkamenělý Radotín - vydařený !

Datum: 20/03/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Zkamenělý Radotín - vydařený !

Ve středu 16.3.2011 proběhla v Radotíně přednáška Mgr. Štěpána Raka s názvem "Zkamenělý Radotín". Posluchačstvo vyslechlo poutavé vyprávění o povaze prvohorních moří i o tvorech, kteří v nich žili před více než 400 miliony let. Výběr pozoruhodných paleontologických nálezů z okolí Radotína byl prezentován formou diapozitivů, několik vystavených vzorků mohli návštěvníci shlédnout přímo pod podiem.

Pokračováním teoretické části byla sobotní vycházka do několika vybraných lokalit v okolí obce. Vedení terénní exkurze se ujal opět Štěpán Rak. Nejprve zavedl skupinu zhruba 30 nadšenců k pověstnému prameni s vápenitou vodou, kde je možné se nejen osvěžit, ale také pozorovat vznik sintru, jež tu tvoří na podkladech v okolí vývěru bělavé povlaky vysráženého uhličitanu vápenatého. Po krátké instruktáži mohli pak účastníci vyzkoušet své hledačské štěstí v Orthocerovém lůmku, v Černé rokli i na lokalitě V Sudech. Výpravě přálo štěstí, počasí se chovalo docela rozumně a každý, kdo hledal, nějakou tu zkamenělinu i našel. Vůdce výpravy na místě ochotně určoval druhy nalezených trilobitů, orthocery, mlže, brachipody a další havěť. Nejen mládež, i mnozí dospělí byli vybaveni kladívky a s nadšením bušili do břidlic a vápenců. Vše se obešlo bez zranění. 

Příjemným zpestřením výpravy byl zasvěcený komentář Ing. Binhacka o historii názvů radotínských ulic. Došlo též na drobnou lingvistickou perličku na téma "bronz a hřídel". Vzpomínky se dočkal rovněž zasloužilý radotínský poštmistr A. Schubert. Zkameněliny z jeho sbírky jsou dnes cennou součástí sbírek Národního muzea.

Vycházka byla zakončena naprostým úspěchem a odchodem na oběd. Díky panu magistru Rakovi i Letopisecké komisi Radotína.  

Sběr v Orthocerovém lůmkuOrthocer - jeden z nálezů