Železniční zářez v Hlubočepích

Datum: 09/05/2012

Exkurze-lokality-výpravy


50°2'19.048"N, 14°23'45.001"E  

Železniční zářez na trati Smíchov-Rudná pochází z poslední čtvrtiny 19. století. Nachází se v bezprostřední blízkosti křížení s tratí Smíchov-Slaný, kterou podbíhá pod impozantním viaduktem. Nejsnazší přístup je z Hlubočepské ulice.     

Terénní úpravy provedené při stavbě dráhy obnažily ilustrativní sled vrstev středního devonu (chotečské a srbské souvrství). Lokalita je známa nálezy suchozemských devonských rostlin, jejichž úlomky není obtížné nalézt ani v mnohokrát přebrané suti (psilophyta, pseudosporognochna, atd.). Z báze srbského souvrství pocházejí i nálezy  goniatitů, brachipodů, mlžů, tentakulitů či krinoidů.

Přístup na lokalitu je snadný, ale je třeba opatrnosti při průjezdu vlaků. Sběr možný pouze v suti.

Mimochodem, další zářez do devonských vrstev se nachází jen pár desítek metrů opodál při trati na Slaný, ale lokalita je zasucená zvětralými břidlicemi a zarostlá. 

Podrobné informace: J.Kříž, Geologické památky Prahy, ČGÚ, Praha 1999, str. 247-250 

 

Obr. dole: 45mm

Obr. dole: 75mm