Zatopený lom u Olšovce

Datum: 31/07/2012

Exkurze-lokality-výpravy


 

49°35'57.393"N, 17°42'39.205"E

Lokalita se nachází několik kilometrů severně od Hranic. Neaktivní břidlicový lom je částečně zatopen jezerem o údajné hloubce asi 15 metrů. Přibližně stejnou výšku dosahují lomové stěny nad hladinou, ve kterých střídavě vystupují mírně skloněné drobové lavice a jemnozrnné tmavé břidlice. Tyto sedimetny jsou staré zhruba 330 mil let a reprezentují tzv. kulmský vývoj z přelomu spodního a svrchního karbonu. Mají typický flyšový ráz (střídání vrstev drob a břidlic) způsobený opakujícími se sesuvnými proudy v tektonicky aktivní oblasti. Jsou obrazem cyklických sedimentačních změn v období variského vrásnění. V Olšovci jsou odkryty vrstvy moravické, přecházející do vrstev hradeckých a kyjovických.    

 

Fosilie se nejsnáze hledají ve východní kapse lomu. Z fauny je odtud popsán výskyt špatně zachovaných goniatitů a mlžů. Nálezy flory jsou četnější, lépe zřetelné. Tvoří je především úlomky kapradin a archeocalamitů splavené do pobřežních vod karbonského moře. Mohu potvrdit, že nálezy úlomků rostlin jsou celkem bohaté a lze je snadno hledat i množství suti. S faunou jsme neměli tolik štěstí, až na zvětralý úlomek goniatita a několik ichnofosilií.

Přístup k suťovému poli je snadný. Auto nechte na parkovišti u cesty do Partutovic, pak jděte přímo k lomu krátkou přístupovou cestou, která končí ve vodě. Odbočte napravo do lesa a vystoupejte po několika schůdcích na pěšinu vedoucí po kraji lomové stěny. Cesta je docela bezpečná, v lomu je kupodivu i čisto. Obtížněji se sestupuje k vodě, ale není potřeba lano.