Za bernissartskými dinosaury

Datum: 14/08/2010

Exkurze-lokality-výpravy


Museum des Sciences naturalles, Brusel

Protože objekt sám je původně klasická budova se starobylou zahradou, po vstupu Vás možná překvapí moderní inteiéry. Muzeum je poměrně rozsáhlé, paleontologii je věnován jeden sál o velikosti dvou basketbalových hřišť plus část suterénu. Všechny informace jsou dostupné téměř výlučně ve francouštině. V tomto krásném a výborně řešeném domě najdete největší evropskou galerii iguanodontů. Jádrem expozice je slavný nález 23 téměř kompletních dinosauřích koster z wealdenských jílů v Bernissartu (Belgie) pocházející z r. 1877 (do dnešní doby bylo v tomto místě nalezeno již celkem 38 koster). Kromě samotných skeletů jsou názorně představeny okolnosti nálezu, způsob jeho transportu i zpracování. K dispozici je animace zobrazující mechanizmus, jakým k  tak neobvyklému nahromadění koster dinosaurů došlo. Připoměňme si související popis O. Abela citovaný J. Augustou v Úvodu do všeobecné paleontologie (Praha, 1947, str. 229):

"Wealdenské vrstvy jsou u Bernissartu uloženy v hlubokém zářezu podložního karbonského horstva, jehož dno je pokryto ostrohrannými úlomky a balvany, které jsou výsledkem někdějšího větrání na svazích původníhokarbonského zářezu nebo rokle. Poněvadý suť je neomletá, jest oprávněna domněnka, že roklí neprotékal žádný vodní tok. Byla to asi suchá vedlejší rokle, ústící do údolí nějaké karbonské prařeky s nepatrným spádem. Za povodní a při rozvodnění v době prudkých, dlouhotrvajících lijáků unášela s sebou množství zvířecích i rostlinných zbytků, splavených do ní kalnými proudy dešťové vody. V místech, kde byla ústí suchých postranních údolí nebo roklí a tam, kde vznikaly tišiny, transport organických zbytků přestával. Po nějaký čas plovaly na povrchu, později však, když je hnilobné plyny přestaly nadlehčovati, klesly ke dnu a byly pokryty nánosy. Nová povodeň přinesla nové zbytky, které rovněž uvázly v takovýchto tišinách. Kostry bernissartských dinosaurů ležely na basi jílů přímo nad ostrohrannou sutí, pokrývající dno někdejší bezvodé rokle, která bývala za povodní zatopena a jejíž tišina se tak stala společným hrobem tolika dinosaurů."     

Kromě impozantních koster ještěrů o výšce kolem 5m najdete v muzeu spoustu  dalších, převážně druhohorních exponátů, včetně nálezů z Číny nebo z Ruska, také ukázky dokumentace či rekonstrukci terénního pracoviště. Nestraší tam žádní gumoví tyranosauři a atrakce z animovaných seriálů. Příjemné místo, mnohem lepší než Milenium. Všem, kdo máte cestu do Bruselu, doporučuji.

HoSix

Shora použitá ilustrace: Augusta J, Remeš M.: Bruselské muzeum (dle A.Heilborna); Úvod do všeobecné paleontologie. Praha, 1947.      

Praktické informace:

Adresa: Rue Vautier 29, B-1000 Brussels (close to Park Leopold)

Otevřeno: Úterý -Pátek:  9:30 - 16:45;     Sobota a Neděle:   10:00 - 18:00; 

Vstupné: dospělí  € 7.00, studenti € 6.00, děti 6-17 let € 4.50, do 5 let zdarma

Fotografování a filmování je povoleno pro soukromé, nekomerční účely.  

http://www.naturalsciences.be/museum/dinosaurs/page2