Z.Dvořák et al. Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve

Datum: 05/06/2012

Knihy-články-recenze


"První česky psané souborné dílo o třetihorní fauně mostecké pánve v severozápadních Čechách..." (citace z obálky)

Nepříliš rozsáhlé, ale velmi kvalitně zpracované systematické dílo -  přes 200 fotografií ve vynikající kvalitě na 175 stranách. Tato publikace doplňuje dřívější analogickou práci věnovanou třetihorní floře mostecké pánve od stejného autorského kolektivu. Text je přístupný, srozumitelný a dobře provázaný s faktickou dokumentací. Bohužel, odkazy na konkrétní lokality jsou spíše historickými referencemi, většina těchto míst jako nálezových lokalit již zanikla. To ovšem není vinou autorů, samozřejmě.  

Vydalo nakl. Granit, 2010. Cena cca 500,- (2012)    

Ilustrace na přebalu: Otisk krunýře vodní želvy rodu Tryonix, lom Bílina (délka 26cm)