Z. Kukal et al.: Hrady Čech a Moravy

Datum: 27/02/2011

Knihy-články-recenze


Zdenek Kukal, Barbora Dudíková Schulmannová, Jaroslav Valečka, Vlasta Čechová, Karel Pošmourný:

Hrady Čech a Moravy
z čeho jsou a na čem stojí

Grada ve spol. s Českou geologickou službou, 2010. 303 stran. Cena: 499,-Kč

3.února 2011 představil v Caffe Barrande Doc. RNDr. Zdenek Kukal, DrSc., výjimečnou publikaci věnovanou českým hradům. Jak patrno z názvu, ústředním tématem je geologické podloží hradních a zámeckých objektů a jejich vlastní stavební hmota. Kniha vznikala dlouhých pět let, na jejím obsahu spolupracovali naši přední odborníci v oblasti krystalinika, historických map, atd. Dílo zabírá poznatky z více než čtvrtiny středověkých a raně novověkých sídel. Je ojedinělé svou koncepcí a zdobí ho perfektní jazykové provedení. Odbornými připomínkami přispěl Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.,     

.