Vystrkov (Jince)

Datum: 12/09/2012

Exkurze-lokality-výpravy


49°46'48.455"N, 13°58'3.126"E  (lokalita leží na okraji vojenského prostoru)

Na východním svahu Vystrkova se rozkládá několik umělých plošných odkryvů a řada menších sond různého stáří. Hojnost úlomků trilobitích exuvií, glabely i hypostomy vidíme už při první obhlídce suti. Není úplně zbytečné přebírat i starší odkopaný materiál, protože povrch čerstvě vykopaných břidlic bývá pokryt nánosem jílu a teprve jeho pozdější odplavení deštěm pak může odkrýt zajímavé nálezy, které prvnímu "nálezci-kopáči" unikly. Proto je praktické vzít si s sebou i kartáček, hadřík a trochu vody. Fosilie z Jinecka nejsou zbarvené do oranžova, jako tomu bývá ve Skryjích, takže pátrání po hyolitech nebo ostnokožcích, kteří se zde také vyskytují, je poněkud náročnější a vyžaduje přípravu. Pokud se podaří natrefit na celého trilobita, pak nejspíše na  zástupce drobného druhu Elipsocephalus Hoffi. Ti se vyskytují spíš v horních polohách svahu. Úlomkovitý materiál z povrchového sběru není až tak jednotvárný, jak se může zdát (glabely-hypostom-glabely-glabely-žebra-glabely...). Při pozornějším prohlédnutí se dá dobře určovat více druhů, hlavně těch hojných ve středním kambriu jineckých vrstev. 

 

 

 

vlevo nahoře: Hydrocephalus minor, glabela (délka 22mm); vpravo nahoře: Paradoxides gracilis, exuvium (délka vzorku 75mm)

vlevo dole: Skreiaspis spinosa (délka vzorku 60mm); vpravo dole: Paradoxides sp., pygidium (průměr 8mm)