Výstava Zkamenělý život

Datum: 28/02/2011

Exkurze-lokality-výpravy


XII. výstava minerálů a hornické historie, tentokrát pouze PALEONTOLOGIE:

"Zkamenělý život"

Zámek v Klášterci nad Ohří, 13.5.-30.9.2011

Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 - Pozn.: vstup každou celou hodinu s průvodcem

Mimořádné nálezy hmyzu, ryb, plazů a savců ! Poprvé  zveřejněny nové nálezy z období třetihor naší uhelné pánve

Aktualizace 23.8.2011

Konečně jsem se dostal k tomu, abych Kláštěrec navštívil. Výstava je instalována ve čtyřech místnostech v prvním zámeckém patře, další exponáty se vešly do vitrín v chodbě. Tematický záběr pokrývá útvary od karbonu po miocen. Většina exponátů pochází ze severočeské pánve, ale soubory doplňují i nálezy z jiných částí republiky (např. z Boskovic). Pořadatelé předvádějí i vzácnější, ale přece typické nálezy ze severních Čech, takže sběratelé a zejména hledači zkamenělin mají šanci "nabrat do očí" reálnou podobu méně obvyklých fosilií (např. hmyzu). Zajímavým doplňkem jsou originály obrazových rekonstrukcí pravěkých krajin, rostlin a živočichů od malířů Macha a Svobody. Osobité ilustrace Karla Macha znáte např. z knihy "Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve". Mimochodem, navazující publikaci "Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve" prodávají u pokladny (připravte si 450,- Kč a je vaše). 

Na stejném patře si můžete projít i část s regionálními minerály, araukarity a s několika skříněmi věnovanými historii důlní činnosti (poprvé jsem viděl "důlní houby" - první skříň vpravo).  

Celkový dojem je lepší, než jsem čekal. Nevím, kdo všechno se na přípravě výstavy podílel, pokud je mi známo, pak určitě Zdeněk Dvořák. Jemu i jeho kolegům patří velké poděkování. Severočeské doly potřebují podobná plus jako sůl, aby si alespoň trochu upravovaly image destruktorů české krajiny. Ale to je jiná kapitola.