Kategorie: Náhled
Název Datum Kategorie

2. amatérská burza minerálů a fosilií v Teplicích 11/08/2011 Varia
A.J.D. d´Argenville, Coquillages 30/10/2010 Knihy-články-recenze
Adamovič J. et al. Atlas pískovcových skalních měst 13/03/2012 Knihy-články-recenze
Andreas A. Richter: Handbuch des Fossiliensammlers 18/11/2011 Knihy-články-recenze
B.Bouček: Na zkameněliny do okolí Radotína a Chuchle 17/03/2012 Knihy-články-recenze
Baumiller, Messing: Pohyb stvolnatých lilijic 31/10/2010 Knihy-články-recenze
Borečský vrch 05/02/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Březno u Postoloprt 08/10/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Bruce L. Stinchcomb: More Paleozoic Fossils 25/05/2013 Knihy-články-recenze
Budil P. et al. Dočasný výkop v zahořanském souvrství při stavbě Galerie Harfa 05/05/2011 Odborné texty-studie-abstrakta
Burza minerálů a fosilií v Praze 10 27/12/2012 Varia
Burza v ZŠ Barikádníků, Praha 10 11/01/2012 Varia
D. M. Raup: O zániku druhů 22/11/2011 Knihy-články-recenze
D.Q.Bowen: Sea level 400 000 years ago - Analogue for present and future sea level ? 24/10/2011 Odborné texty-studie-abstrakta
Devastace paleontologických lokalit 14/08/2010 Varia
Dr.A.Frič: O vrstvách kůry zemské 04/12/2010 Knihy-články-recenze
Černý lom (Dalejský profil) 14/03/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Červený lom u Koněprus 02/05/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Ejpovické útesy 13/11/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Expozice hornin Českého krasu v Solvayových lomech 26/12/2012 Praktika
Filip Počta: Rukověť paleozoologie 05/09/2011 Knihy-články-recenze
Fossil Hunting Code 24/01/2011 Praktika
Geologická vycházka do Chuchle a do Hlubočep 20/02/2011 Knihy-články-recenze
Geologická vycházka do křídy západní části Prahy 26/02/2011 Knihy-články-recenze
Geologicky cenné lokality Barrandienu v okolí Prahy - mapa 13/11/2012 Knihy-články-recenze
Geologie und Geotope in Weimar und Umgebung 05/12/2010 Knihy-články-recenze
Geopark při Muzeu Českého krasu v Berouně 09/01/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Geopark Spořilov 25/12/2010 Praktika
Georges-Louis Leclerc de Buffon: Histoire Naturelle 29/02/2012 Knihy-články-recenze
Gustav Daněk: Mineralogie a geologie 20/01/2011 Knihy-články-recenze
Hádanka na břehu Bečvy 16/10/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Halda dolu Jan - VIDEO 17/10/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Halda silurských břidlic v Chuchli 16/09/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Halda ve Hředlích 17/02/2013 Exkurze-lokality-výpravy
Helmut Mayr: Fossilien 29/08/2011 Knihy-články-recenze
Helmut Mayr: Versteinerungen 14/01/2012 Knihy-články-recenze
Holyňské lomy 28/05/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Hornický skanzen Mayrau 25/12/2012 Exkurze-lokality-výpravy
I Molluschi e le Loro Conchiglie 05/12/2010 Knihy-články-recenze
I. Chlupáč et al. Geologická minulost České republiky 20/07/2011 Knihy-články-recenze
I.Kruta et al. Postavení amonitů v potravním řetězci mesozoických moří 11/08/2011 Odborné texty-studie-abstrakta
I.Smolová, J.Vítek: Základy geomorfologie 15/04/2012 Knihy-články-recenze
J.Augusta, Al.Přibyl: O nálezu eurypterida v ostravském karbonu 11/02/2012 Knihy-články-recenze
J.K.Nielsen: Extrakce fosilií z křídových usazenin 12/09/2011 Varia
J.Krejčí: Horopisné obrazy okolí pražského 30/09/2011 Knihy-články-recenze
J.Pešek a kol.: Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí ČR 20/07/2012 Knihy-články-recenze
J.Štorek: Geologická vycházka do Šárky 06/03/2011 Knihy-články-recenze
J.Uličný, Měkkýši čeští 13/09/2010 Knihy-články-recenze
Jan Cháb: Stručná geologie základu Českého masivu 22/01/2011 Knihy-články-recenze
Jarní exkurze ČGS 12/05/2011 Varia
Jura-Museum Eichstätt 23/02/2012 Exkurze-lokality-výpravy
K.Dittler, B.Růžička: Zkameněliny 02/11/2010 Knihy-články-recenze
Kabinet zkamenělin po prvním roce provozu 18/12/2011 Provoz kabinetu
Karnské Alpy - VIDEO 08/01/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Kocbeřské pískovce 18/05/2013 Exkurze-lokality-výpravy
Konzervace pískovců 19/05/2011 Praktika
Kukal Z, Němec J, Pošmourný K. Geologická paměť krajiny 09/10/2011 Knihy-články-recenze
Landek - přirozené výchozy uhelných slojí za branou dolu Anselm (Ostrava) 09/08/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Lokalita Na Štilci 20/11/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Lom Brník 11/06/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Lom Kobyla u Koněprus 30/04/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Lom Kosov u Berouna 18/11/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Lom Plaňany 08/06/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Lom Úpohlavy 23/08/2011 Exkurze-lokality-výpravy
M.Lang: Kterak železo z moře do Rokycan přišlo 16/11/2012 Knihy-články-recenze
M.Malkovský: Geologie české křídové pánve a jejího podloží 23/02/2013 Knihy-články-recenze
Malá Amerika 31/07/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Milská stáň 15/05/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Mineralogické muzeum v Marburgu 23/06/2011 Varia
Minický karbon 09/04/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Mramorové lomy v Carraře 14/11/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Muzeum přírodních věd v Berlíně 10/11/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Nálezy zkamenělin v Kamnišských Alpách 09/08/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Nová adresa 16/09/2011 Provoz kabinetu
Omluva čtenářům 21/06/2012 Provoz kabinetu
Opatřilka a Červený lom v Dalejském údolí 22/01/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Opukový lom u Mutějovic 07/08/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Ovčín u Radnic 30/10/2011 Exkurze-lokality-výpravy
P.Dvořáková, Z.Dvořák: Bílinské moře v době dinosaurů 20/02/2011 Knihy-články-recenze
P.Pokorný: Neklidné časy 20/10/2012 Knihy-články-recenze
Petr Rajlich: Geologie mezi rozpínáním zeměkoule a Čechami 31/08/2012 Knihy-články-recenze
PF 2011 28/12/2010 Provoz kabinetu
PF 2013 23/12/2012 Provoz kabinetu
Pěkný nález v suti z rozbořené stodoly 21/06/2012 Varia
Pískovna Erika 01/11/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Plešivec u Koněprus 18/09/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Poznámky z výletu na Korsiku 20/07/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Požáry 18/02/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Příležitostný výkop u staré vršovické radnice 05/06/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Přírodní rezervace Soos - VIDEO 16/01/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Přivítání 21/07/2010 Provoz kabinetu
PP Nad Závodištěm 26/02/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Prodejní výstava v Jablonci n. Nisou, 1. října 2011 12/09/2011 Varia
Putování naším pravěkem - křest nové knihy 03/11/2011 Knihy-články-recenze
R.R.Coenraads: Welt der Steine 04/12/2010 Knihy-články-recenze
Radim Kettner: O novém nalezišti bryozoí a jiných zkamenělin spodního siluru Na Pernikářce u Košíř 12/03/2011 Knihy-články-recenze
Ryolitový lom Třebnuška 03/10/2010 Exkurze-lokality-výpravy
S.Štamberk, J.Zajíc: Karbonská a permská fauna limnických pánví ČR 12/05/2011 Knihy-články-recenze
Sběratelé zkamenělin vystavují 20/11/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Sbírka Václava Stoupla 30/07/2011 Varia
Sebastien Steyer: Země před dinosaury 26/12/2011 Knihy-články-recenze
Schamhaupten 08/12/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Skalní areál v Argimuscu na Sicílii 16/12/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Slepečská rokle 12/12/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Sluňáky 16/09/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Solvayovy lomy 17/03/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Svrchní jura v Praze na Pankráci 16/09/2012 Varia
Szaniawski H. Konodonti - nejstarší rozpoznaní jedovatí živočichové 08/06/2011 Odborné texty-studie-abstrakta
Švartny 23/10/2011 Praktika
Tethys - zaniklý oceán 25/12/2012 Knihy-články-recenze
Tip na výlet - Schwarzes Loch, Lužické hory 13/08/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Upravování minulosti 21/01/2011 Knihy-články-recenze
V.Ložek: Po stopách pravěkých dějů 22/02/2012 Knihy-články-recenze
V.Ložek: Zrcadlo minulosti 28/01/2012 Knihy-články-recenze
VII. ročník Amatérské burzy minerálů v Praze 10 25/01/2011 Varia
Vinařická hora 03/01/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Výkop ve Švehlově ul. (Praha-Hostivař) 31/10/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Výstava Zkamenělý život 28/02/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Vystrkov (Jince) 12/09/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Vysvětlení k prezentaci sbírky 21/11/2011 Provoz kabinetu
Vyšehořovice 05/03/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Z. Kukal et al.: Hrady Čech a Moravy 27/02/2011 Knihy-články-recenze
Z.Dvořák et al. Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve 05/06/2012 Knihy-články-recenze
Z.Roček: Historie obratlovců 09/05/2012 Knihy-články-recenze
Za bernissartskými dinosaury 14/08/2010 Exkurze-lokality-výpravy
Zatopený lom u Olšovce 31/07/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Zemětřesení na Korsice 15/07/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Zkamenělý Radotín - vydařený ! 20/03/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Žákův lom, Chuchle - VIDEO 30/01/2011 Exkurze-lokality-výpravy
Železniční zářez v Hlubočepích 09/05/2012 Exkurze-lokality-výpravy
Žulový suterén města Hydarabad 30/04/2011 Exkurze-lokality-výpravy
 
Gainerové suplementy a gainer pro růst svalů