V.Ložek: Zrcadlo minulosti

Datum: 28/01/2012

Knihy-články-recenze


Není nejmenší pochyby o tom, že RNDr. Vojen Ložek, DrSc., patří k nejpřednějším znalcům středoevropského kvartéru. Jeho obdivuhodné interdisciplinární vědomosti zahrnují paleontologii, geologii, speleologii i vědy biologické, přičemž jeho znalosti paleo-malakologie jsou bez nadsázky fenomenální. Nedávno byl Vojen Ložek hostem pořadu "Vstupte" v redakci ČR Leonardo. V r. 2008 zaznamenal Český rozhlas jeho přednášku "Krajina jako zrcadlo minulosti". Byla věnována tematu, které autor rozpracoval v díle "Zrcadlo minulosti", tj. otázkám, jak vypadala česká a slovenská krajina v různých oblastech a v různých obdobích během posledních 15 000 let. Vojen Ložek se na základě poznaných faktů pokusil představit čtenářům naši krajinu v době odeznívání posledního glaciálu a během následujícího holocénu. Důkladně, ale čtivě prezentoval argumenty, z nichž interpretace vycházely, i metodiky, jež byly použity (rozbory půdních profilů, pylová analýza, malakologické analýzy biocenoz, atd.). Nutno znovu připomenout, že autor se na výsledcích tohoto výzkumu významně podílel svou celoživotní prací. Druhou část knihy tvoří 12 případových studií z Čech i Slovenska (viz obsah níže).

Upozorňuji na podpisovou besedu s autorem, jež se koná v Café Barrande, 22.března 2012 v 17:30.    

Vydalo nakl. Dokořán, 198 str., cena kolem 300,- Kč (2011)