V.Ložek: Po stopách pravěkých dějů

Datum: 22/02/2012

Knihy-články-recenze 

Nedávno jsem zde upozornil na knížku prof. Vojena Ložka "Zrcadlo minulosti". Dílo "Po stopách pravěkých dějů" na ni navazuje tematicky, formátem i pojetím, byť je snad o něco techničtější (zhruba prvních 50 stran je věnováno definicím a zevrubnému vysvětlení pojmů). Pokud jde o problematiku ochrany krajiny, práce významně přesahuje pouhé inspirativní čtení a poskytuje řadu návodných, koncepčních úvah. Její předností je opět interdisciplinární záběr a rozsah autorových znalostí. Ložek popisuje vznik a vývoj biocenoz v kontextu klimatu, geomorfologických podmínek a dalších vlivů, včetně lidských zásahů. Své poznatky o "ekofenoménech" bohatě dokumentuje popisy půdních profilů, malakologickými nálezy, apod. Určitou zvláštností Ložkova stylu je směs encyklopedické těžkopádnosti (zejména v odkazech na metody a evidenci) s jednoduchostí a plasticitou, kterou dokáže uplatnit hlavně v krajinných popisech. Snad je za tím snaha o odbornou přesnost na straně jedné a naprostá jistota v souhrnných interpretacích na straně druhé. Nic naplat, text je trochu někde mezi populárně naučnou literaturou a vědeckou publikací. Chtěl bych ještě vyzdvihnout skutečnost, že Ložkovo dílo zhusta neodpovídá některým zažitým představám, které má veřejnost o glaciálech a holocénu. Síla odkazů na shromážděná fakta dodává argumentaci přesvědčivost a naznačuje rozsah badatelské činnosti, jež se za autorovými argumenty skrývá.

Nakl. DOKOŘÁN, Praha 2011, 181 str. s četnými čb fotografiemi a schematy. Cena cca 300,- (2011)