Upravování minulosti

Datum: 21/01/2011

Knihy-články-recenze


Upravování minulosti: problém s čínskými padělky zkamenělin

Ilustrace: Kabinet zkamenělin

Text volně upraven podle: Stone R., Science 330, 1740 (2010).

Odborníci i sběratelé z celého světa kritizují záplavu padělaných fosilií proudící z Číny. Překvapivé je, že mnoho "fakes" infiltruje i čínská muzea. Podle Science  více než 80% mořských plazů vystavených v muzeích v Číně bylo do určité míry upraveno nebo sestaveno z více jedinců. Taková praxe není až tak běžná ve velkých institucích, které zaměstnávají erudované paleontology; týká se spíše provinčních muzeí. Těch ovšem s nebývalou hospodářskou prosperitou přibývá a rostou i jejich rozpočty, s nimiž mohou na trhu s fosiliemi operovat. Čínští i západní paleontologové poukazují na to, že regionální muzea jsou mnohdy plná umělohmotných napodobenin či upravených nebo zcela padělaných "zkamenělin". Někteří z oslovených expertů odmítli časopisu rozhovor, odborník, který si přál zůstat v anonymitě, poznamenal: "Kritika by mohla ohrozit naše příležitosti pracovat s čínskými kolegy na velmi důležitých materiálech."  

Jedním z důsledků takového "muzejnictví" může být ztráta kreditu muzejních domů u veřejnosti. Rovněž vědci mohou na tento stav doplácet, protože zbytečně ztrácejí čas s bezcennými napodobeninami. Ztráty, které způsobuje neodborná devastace zkamenělin, nelze vyčíslit. Od letošního roku platí v Číně nový zákon, který má chránit fosilie zvláštního vědeckého významu. Ale experti jsou stran jeho účinnosti skeptičtí. Důvodů je několik.

Většinu nálezů odkryjí rolníci a farmáři, kteří už dnes vědí, že se zkameněliny dají dobře zpeněžit. Pochopitelně se snaží, aby "zboží" vypadalo co nejlépe, takže k "úpravám" dochází často už rukama prvního nálezce. V díle pak pokračují obchodníci, kteří dodávají fosilie na trh, protože někteří zákazníci dávají přednost "krásným" zkamenělinám, které se dobře hodí jako reprezentativní dekorace. Atraktivní a krásně vypadající kusy jsou zajímavé i pro muzea - lépe zvyšují návštěvnost a popularitu. Menší lokální muzea nemívají dostatek odborníků ani potřebné standardy a profilují svou nabídku pod komerčními tlaky.

Některé padělky jsou výsledkem vědeckého podvrhu, ty si mohou najít cestu dokonce i do recenzovaných odborných periodik a seriozních institucí.  Čína má své velké vědecké podvody, motivované patrně stejnými pohnutkami, které plodí vědecké podvody po celém světě: penězi a ambicemi. Nejslavnější čínskou podvrženou zkamenělinou je "Archeoraptor" - nález představený r. 1999 jako spojovací článek mezi ptáky a dinosaury. Novější blamáž se týká tzv. "Acinonyx kurteni" - údajně nejprimitvnějšího nalezeného zástupce gepardů. Kritické ohlasy na publikaci z r. 2004 poukazují na to, že kompletní nalezená lebka je patrně složena z různých kostí ztmelených kompozitem. Drobnou pikantností pro našince je, že jeden ze dvou autorů zjevně podvodné práce se jmenuje H. Mazák. Science uvádí i rodné jméno tohoto autora: Huang Ji. Vážně zvláštní.

Existují některé recepty, které by mohly současný stav alespoň zlepšit. Jedním z nich je např. lepší spolupráce muzeí a vědeckých pracovišť a intenzivnější zapojení profesionálních paleontologů do přípravy expozic. Jiným návrhem je organizace kurzů správných preparačních technik pro regionální pracovníky. Doufejme, že některá z těchto opatření pomohou. Čínský paleontolog Li Chun k tomu říká: "Naše zkameněliny patří k nejkrásnějším na světě. Ale proti tomu, jak jsou ničeny, nemůžeme nyní téměř nic dělat.".