Tip na výlet - Schwarzes Loch, Lužické hory

Datum: 13/08/2012

Exkurze-lokality-výpravy


50°50'45.726"N, 14°41'41.410"E

Prazvláštní lom "Černá jáma" leží v Sasku, malý kousek za českou hranicí, takže správně bych Vás měl poslat do Žitavských hor (Zittauergebirge). Z naší perspektivy jsou to ovšem hory Lužické. Schwarzes Loch je místo, kde se mlýnské kameny ručně těžily a opracovávaly od r. 1600 do začátku první světové války. Důvod, proč se zrovna místní materiál tak dobře hodí jako surovina pro mlýnské kameny, je popsán v Atlasu pískovcových skalních měst ČR (str. 260): "...převážně hrubozrnné křemenné pískovce, které jsou součástí jizerského souvrství české křídové pánve, protíná pětice vulkanických žil. ... Při průniku magmatu došlo k rozpuštění křemene podél kontaktů žil a k jeho opětovnému vysrážení v lemech zrn dále od žíly. Pískovce s vysráženým křemitým tmelem jsou tvrdé, ale stále porézní, a představují vhodnou surovinu k výrobě mlýnských kamenů".  Jeden z exemplářů leží volně u chatky nad východním okrajem lomu.

 

Lom je pro veřejnost přístupný zřejmě jenom při pořádání hudebních produkcí, ale údajně zde je možné vidět i ukázky ručního opracování místního kamene. Při červené značce nad lomem stojí malé muzeum v budově bývalé kovárny. Bohužel, v době naší návštěvy bylo stějně jako lom uzavřeno. Zvídaví zájemci mohou zkusit ohlásit a domluvit návštěvu na č. 0175/4159635 (s německou přdvolbou +49). Asi 100m od muzea se krčí rozvaliny "Snapslager", jakési kantýny pro dělníky. Výklenek v pískovcové zdi zodbí typicky po německém způsobu desítky půldeckových lahviček od nejrůznějších drinků - jak se na toto místo patří.

 

Lokalita je nejdostupnější z Krompachu. Odtud doporučuji vyrazit po žluté, přejít hranici do Němec a dál vystoupat na červenou značku (české turistické značení pokračuje i na německé straně). Jakmile budete na červené, dávejte pozor na další zajímavý lom, který budete míjet po své pravé ruce. "Kellerbergbruch" je opuštěný  pískovcový lom s čedičovými žilami. Lom sám je už hodně zarostlý a za průzkum stojí spíš opravdovým nadšencům. Zajímavá je kamenná nákladová rampa u cesty pod lomem, kterou mineme dřív, než vystoupáme k samotnému lomu. Bohužel, o výskytu fosilií v tomto prostředí kyselých pískovců jsem nenašel zmínky.

Oba zmíněné lomy se nacházejí v areálu jonsdorfského skalního města, kam lze pokračovat na delší výlet, případně je možné zamířit dál na Luh nebo se vrátit přes Hvozd. Za shldédnutí stojí pískovcové varhany, zvláštní, nevelký útvar při jedné z vyhlídek na červené "vrcholovce". Útvray jsou vlastně dva nebo tři a mají skutečně velikost varhan. Mimořádná je na nich struktura pískovce, který spíš připomíná varhanovitý rozpad čedičů. Hranoly  o straně několika cm by při kolmém seříznutí vytvořily vzor ne zcela pravidelné plástve. Úkaz prý souvisí s přímým vlivem kontaktní vulkanické žíly. 

Literatura: Adamovič J., Mikuláš R., Cílek V. : Atlas pískovcových sklaních měst ČR a SR (Academia 2010)