Sluňáky

Datum: 16/09/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Sluňáky

3 kilometry od Kadaně po silnici č. 224 směrem na Žatec projíždíte obcí Rokle. V pravotočivé zatáčce míjíte po levé straně přírodní památku, geologický fenomén zvaný "sluňáky". Je to skupina několika desítek  balvanů rozesetých na ploše zhruba 3 ha. Jde o kvarcity vzniklé prokřemeněním starších sedimentů. Vlastně jsou to nejodolnější jádra původně souvislé kvarcitové vrstvy, jejíž méně prokřemenělé partie erodovaly a byly odneseny vodou. K metamorfóze starších usazenin došlo během třetihor a podílely se na ní hydrotermální prameny. Volné rozmístění solitérů souvisí s pozdějšími procesy z dob ledových, kdy střídavé promrzání a tání půdy vedlo k bahnotokům, jež rozvlekly balvany po mírně svažité stráni.

Podobných míst bylo v dávné předkulturní krajině více. Sluňáky (silkrety) popisuje např. prof. Chlupáč na výšině Sulava severovýchodně od Černošic u Prahy. Zmínku v knize "Vycházky za geologickou minulostí Prahy" (AV ČR 2002, str. 221) doprovází podrobnější komentář ke způsobu vzniku horniny, z níž sluňáky sestávají: klastická zrna jsou v hornině ztmelena utuhlým koloidem, který dodává materiálu neobyčejnou tvrdost. Jinou význačnou vlastností křemenců je žáruvzdornost, pro kterou byly sluňáky využívány jako podezdívky pecí.   

Pozn. Asi kilometr severozápadně (při odbočce na Krásný Dvoreček) je odbočka k aktivnímu lomu na Blzeňském vrchu. Otevřený vrch kopce dává nahlédnout do bazaltového podloží. Majitelem lomu je spol. Eurovia. Existuje aktuální projekt vybudování úložiště inertních odpadů v prostoru lomu.