Skalní areál v Argimuscu na Sicílii

Datum: 16/12/2011

Exkurze-lokality-výpravy


37°59'4.720"N, 15°2'19.055"E

Více než stokilometrové pásmo Nebrodských hor začíná na východě u Messinské úžiny a směrem k západu se mírně odklání od pobřeží na jih. Je to vlastně pokračování Apenin na sicilském území. V těsném sousedství východní části masivu dřímá stále neklidný vulkán Etna, položený jižněji. Nebrodi jsou formací vápenců a pískovců s vrcholy mezi 1200 - 1600 m (nejvyšší hora Monte Soro 1816 m n.v.). Geomorfologie těchto hor je na poměrně malém území pestřejší, než obvykle shledáváme u kontinentálních Apenin. Příklad zcela výjimečné krajiny pak nalezneme v "parku megalitických kultur" v Argimuscu. Většina turistických průvodců se věnuje především prehistorii tohoto místa a symbolickým významům jednotlivých skalních útvarů v kultech dávných obyvatel hor. Ony skály vypadají vlastně jako ohromné balvany (ne vyšší než 20 m), které jsou volně rozesety na travnaté náhorní planině. Impozantní je především kontrast klidně zvlněných plání s dramatickými skupinami nebo solitéry, které vypadají jako pasoucí se zvířata, obři, hrady - a cokoliv chcete. Celý park má rozlohu několika kilometrů čtverečních a nadamořská výška tu neklesá pod 1200 m. Z většiny míst jsou úžasné výhledy na Etnu, zejména, když si na některý balvan vylezete. Skály samotné připomínají na první pohled granity, ale jedná se o metamorfované, zpevněné vápencové sedimenty, která byly erozí vypreparovány z méně odolných pískovcových vrstev.    

Detailní popis příjezdové trasy s navrženým procházkovým okruhem (1a1/2 hod) najdete např. v průvodci f&b "Sicile a Liparské ostrovy" (ve vydání 2002 - túra č. 11). Na místě žádné průvodce nenajdete, nejbližší vesnička je vzdálená asi půl hodiny svižnou chůzí, v bližším okolí je jen pár salaší. Takže si tu nekoupíte žádné občerstvení, na druhou stranu - nemusíte nic platit. Trochu to fouká. Jo, a s autem jsme málem uvázli v obřím megakravinci, tak pozor!  

Obrázek dole zachycuje horizont s Etnou.