Ryolitový lom Třebnuška

Datum: 03/10/2010

Exkurze-lokality-výpravy


Lom Třebnuška (vlastník SSŽ) obnovil svou činnost kolem r. 2008 přes značný odpor okolních obcí, zejména obyvatel Drahoňova Újezda. V lomu se těží ryolit, který je využíván jako stavební materiál, především coby drcené kamenivo. Ryolit je hornina pocházející z magmatu vyvřelého v období svrchního kambria. Je to "kyselá" vyvřelina s vysokým obsahem SiO2, v mineralogické skladbě dominuje křemen a živce. Tato lokalita nemá přímý paleontologický význam, ale cosi se zde dozvídáme o důležitých souvislostech: stopy po výlevu vlastně dokládají vulkanismus v oblasti Strašicko-rokycanského pásma, tedy procesy, které souvisejí s dozvuky kadomské orogeneze. Fosiliemi bohaté výchozy jineckých vrstev (střední kambrium) nalezneme v nedalekých Biskoupkách.