Radim Kettner: O novém nalezišti bryozoí a jiných zkamenělin spodního siluru Na Pernikářce u Košíř

Datum: 12/03/2011

Knihy-články-recenze


Radim Kettner: O novém nalezišti bryozoí a jiných zkamenělin spodního siluru Na Pernikářce u Košíř

Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění

Praha, 1913

22 stran, 9 vyobrazeni v textu a 2 tabulky

Plný text ke ztažení zde