Putování naším pravěkem - křest nové knihy

Datum: 03/11/2011

Knihy-články-recenze


Autoři: Martin Košťák, Martin mazuch, Stanislav Opluštil, Petr Kraft, Jaroslav Marek, Oldřich Fatka, Václav Kachlík, Jakub Sakala, Karel Martínek, Katarína Holcová, Zlatko Kvaček, Jiří Žák.

Určitě víc než stovka zájemců se sešla ve středu 2.11. v Chlupáčově muzeu historie země na pražském Alberově při příležitosti křtu nové publikace autorského kolektivu pod vedením Martina Košťáka a Martina Mazucha. V uspořádání knihy "Putování naším pravěkem" se autoři inspirovali Zemanovým filmem "Cesta do pravěku", takže čtenář se od kvartéru postupně vrací zpět až do hlubokého prekambria, kterým dílo končí. Každý útvar je přehledně zařazen v časové ose, znázorněno je tehdejší postavení pevnin a oceánů a připojena je vždy obrazová rekonstrukce "krajiny" daného útvaru s typickou biotou (ilustrace: Petr Motlitba a Jiří Svoboda). Grafickou slabinou je rozložení některých obrázků přes dvě strany. Bohatou fotografickou dokumentaci zkamenělin z českého prostředí určitě ocení jak sběratelé, tak všichni amatérští paleontologové. Celkem výjimečným prvkem je podrobná aktuální reference o dvou až třech typických lokalitách u každého útvaru, přičemž místa jsou zpravidla vybrána nejen podle historického či odborného významu, ale také s ohledem na přístupnost.

Vydal Granit, Praha 2011.  182 str., množství fotografií i maleb.

Přibližná cena (11/2011): 480,-Kč.