Přírodní rezervace Soos - VIDEO

Datum: 16/01/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Zvláštností přírodní rezervace Soos (220ha) je tvz. "křemelinový štít", útvar, který vznikl nahromaděním schránek jezerních rozsivek. Rozkladem křemeliny pod povrchem se uvolňuje CO2, čímž na povrchu vznikají tzv. "mofety" - bahenní sopky. Vysoká koncentrace solí brání překrytí plochy vegetací.   

Soos se nachází 6 km od Františkových Lázní. Rašeliništěm prochází 1,2 km dlouhá naučná stezka, která je otevřena od 1.března do 15.listopadu.
Další zajímavé informace: http://priroda-kv.cz/lokality/soos/index.php

 

Ještě několik obrázků: