PP Nad Závodištěm

Datum: 26/02/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Vycházka do oblasti Barrandeových kolonií

Odborný spor Joachima Barrandea s řadou evropských odborníků ohledně jeho teorie "kolonií" byl pro paleontology významným tématem druhé poloviny devatenáctého století. Jeho podstatu pěkně shrnuli J. Svoboda a F. Prantl v knize "Barrandien" (1958): "Při svých studijních cestách po pražském okolí... si Joachim Barrande brzy povšiml, že uprostřed vrstev se zbytky zvířeny starobylejšího rázu se pojednou vyskytují vrstvy, které obsahují zkameněliny zvířeny zřetelně odchylného, mladšího rázu. Představoval si, že tato mladší zvířena se přestěhovala do Čech odjinud a žila zde dočasně v jakýchsi osadách, "koloniích", mezi zvířenou starší." Barrandeovi odpůrci vysvětlovali fenomén kolonií tektonickými procesy. PP Nad Závodištěm je klasickou lokalitou, kde Barrande popsal dvě ze svých kolonií (další se nacházejí např. v oblasti Letné), i když opakování vrstevních sledů ordovik -silur se zde vyskytuje dokonce třikrát. Pozdější výzkumy skutečně ukázaly, že spodnosilurské enklávy jsou zavzaty do ordovických vrstev v důsledku tektonických pohybů podél směrových přesmyků. 

Při návštěvě PP Nad Závodištěm jsem nejprve zvolil tu nejhorší přístupovou variantu a pokusil jsem se dostat k "Haidingerově kolonii" přes volný prostor "Na Hvězdárně". Nedávno obdělávaná pole se dnes změnila v rozbahněná rumiště, protože celý prostor Nad Hvězdárnou je čerstvě zasíťován a terénně upraven k zástavbě. Vážně, nebyl to nápad z těch lepších.

Prakticky celý PP je porostlý akátovými nálety. Prošel jsem asi 500m po horní hraně svahu nad "Haidingerovou kolonií", žádné výchozy nejsou dnes už v dohledu. Svah je poměrně příkrý, takže přístup k předpokládané suti pod kopcem není tak jednoduchý. Lesík místy připomíná skládku.

Na druhý pokus jsem postupoval ze zcela opačného směru, ke "kolonii Krejčí". Hned nad hospodou u dolního ústí ulice Na Hvězdárně je jedna čerstvá jáma, další otevřený profil vystupuje o něco výš (nad silnicí). Okolí je poněkud skličující vzhledem k velkému množství odpadků.

Další přístupy jsem nezkoušel, nabízí se cesta podél trati nebo od zástavby nad Velkou Chuchlí. 

"C´est ce que j´ai vu."

HoSix