Plešivec u Koněprus

Datum: 18/09/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Plešivec - koněpruské vápence

 49°54'21.059"N, 14°5'22.789"E

Příznivci přírodního koupání znají možná lom Homolák s krásným jezírkem, ovšem tato jižní část lomu není pro hledání zkamenělin tak vděčná a má rozhodně svá úskalí. Nad nejnižší, zatopenou částí lomu se zvedají dvě terasovitá patra zařízlá v lochkovských vápencích. V některých místech není těžké najít v suti brachipody i orthocery, většinou však nevalně zachovalé. Zásadní problém je zde s bezpečností, protože stěny jsou navětralé a všude po obvodu jezera můžeme vidět stopy čerstvých sesuvů či nedávno zřícených balvanů. Nenápadný pomníček dvacetiletému chlapci, který zde zahynul v r. 2007, je zde jako symbolické varování. Je otázka, jak dlouho zůstane jezírko zachováno, rekultivace už narušila jeho bezprostřední okolí od vstupní, západní strany. Od jara 2010 ale rekultivační práce nepostoupily, což dokládá i hluboká eroze v naváženém materiálu. Připojuji se k hlasům, které volají po zachování jedinečné scenerie tohoto místa, nicméně volný přístup k němu je skutečně problematický. Méně podstatnou, i když dost protivnou věcí, je neuvěřitelné množství odpadků.  

Zájemcům o lov fosilií doporučuji vrátit se na hlavní přístupovou cestu a prohlédnout si severní partie lomu. Je to nejen bezpečnější, ale v koněpruských vápencích se dá snadno objevit velké množství mechovek, brachipodů, mlžů, atd. Typickým nálezem v tomto místě bývají plži rodu platyceras.    

Fotogalrie ke stažení ZDE

Video dole: severní část lomu pod Plešivcem  

Video dole: okolí jezírka

Obr. dole: plž Praenatica sp.