P.Pokorný: Neklidné časy

Datum: 20/10/2012

Knihy-články-recenze


Petr Pokorný o svém díle píše: "Je to kniha o neklidných čtvrtohorních časech...", resp.: "...lze ji vnímat jako alternativní učebnici historické ekologie ilustrovanou řadou případových studií". Musím dodat: je to skvělá alternativní učebnice. Čte se výborně, dokonce i v "technické" kapitole věnované interpretaci pylových profilů. Autor má kromě přírodovědecké erudice zkušenost z působení v Archeologickém ústavu AV ČR, takže dokáže s profesionálním přehledem komentovat provázanost vývoje naší krajiny s jejím raným osídlením. Jedenáctá kapitola mě přivedla k návštěvě mystického hradiště Vladař, které jsem předtím neznal (prima místo na výlet). S ohledem na zaměření Kabinetu zkamenělin si dovolím upozornit na kapitolu 3, která nabízí jedinečný komentář k metodě pylové analýzy, a na následující kapitoly 4-9 s paleoekologickou tematikou. O tom, jak populace bobrů ovlivňovaly podobu české krajiny, jsem už četl, teď se ovšem bobři právem dočkali i své vlastní kapitoly. Snad jim jednou bude někde na Třeboňsku postaven i pomník... Zvlášť zajímavá je kapitola 7 zabývající se změnami říční sítě a vlivem těchto změn na formování stavebního plánu krajiny.    

První stránky začínají přehledem vývoje přírodních a zejména geologických věd. Když se začtete odtud, pak už žádnou kapitolu nestihnete nevynechat.    

 

 

Nakl. Dokořán, 2011. 369 str. cena: 490,-Kč (květen 2012)