Nálezy zkamenělin v Kamnišských Alpách

Datum: 09/08/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Kamnišské Alpy, Slovinsko

Kamnišské Alpy patří k jihovýchodní části vápencových Alp. Na rozdíl od Karavanek nemají souvislý hřeben, jsou spíše plošně sevřeným celkem, kterému dominuje Grintovec (2558m). Turistika v těchto horách vyžaduje trochu sportovnější pojetí, protože jistících prvků na stezkách a chodnících je o něco méně, než je obvyklé v sousedním Rakousku. Značení i údržba cest je ovšem kvalitní, solidní je i zázemí na chatách. 

Doufali jsme v obdobné nálezy, na jaké jsme loni narazili v Karnských Alpách. Skutečně, na mnoha místech jsou stopy fosilií, většinou bohužel velmi poničených v metamorfované hornině. První nález pochází z údolí pod Českou boudou (Češka koča), na mapě je místo vyznačeno hvězdičkou. Předpokládám, že se jedná o zbytek orthocera.  

Další nálezy pocházejí z východního svahu hory Storžič (2132m). Storžič se spolu s několika nižšími vrcholy rozkládá asi 20 km západně od Grintovce a tvoří samostatný, byť do Kamnišských Alp zahrnovaný, masiv. Při výstupu na Storžič přes Dom na Kališču se prochází sedlem mezi vrcholem hory a protejším Bašejlským vrchem. Po nastoupání cca 50 - 100 výškových metrů ze sedla do svahu Storžiče se prochází zonou, kde jsme našli dva korály a zbytek orthocera. Pokud budete mít možnost, prohlédněte si suť před nástupem do skalek a v jejich nejnižších partiích.  

Obrázek dole: stopy zkamenělin pod mikroskopem, měřítko v mm

Více fotografií je možné stáhnout  ZDE