Muzeum přírodních věd v Berlíně

Datum: 10/11/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Tip pro návštěvu Berlína

Berlínské Muzeum přírodních věd (Leibnitzův institut evoluce) při Humboldtově univerzitě sídlí ve starobylé budově na Invalidenstrasse, nedaleko od centra v oblasti bývalého východního sektoru. Bylo založeno v r. 1810 a pyšní se množstvím rozsáhlých sbírek, včetně paleontologické. Hlavní hale kraluje největší "instalovaná" kostra dinosaura na světě: brachiosaurus, který by po vzoru Pučálkovic Aminy bez těžkostí nahlédl do okna ve druhém poschodí. Unikátem a chloubou paleontologické kolekce je také nejzachovalejší známý skelet archeopteryxe. 

Paleontologii je věnován - kromě centrální haly - jeden z postranních sálů. Vystavená sbírka čítá několik tisíc zkamenělin ze všech útvarů a nejrůznějších geografických oblastí. V kambrické, ordovické a silurské sekci lze nalézt řadu barrandienských trilobitů, ostnokožců apod. Zde, podobně jako v mineralogických sbírkách, panuje duch starého klasického muzea s řadami dřevěných skříní a prosklených nástaveb, ale většina ostatních sálů má docela moderní aranžmá. Kdo by si přišel prohlédnout pouze zkameněliny, nebude zklamán, ale ošidil by se, kdyby nenavštívil třeba sál s makro-rekonstrukcemi hmyzu nebo obrovskou sbírku biologických preparátů konzervovaných ve skleněných válcích s formaldehydem. Osobně jsem se těšil na výstavu preparačních technik, v tomto ohledu jsem však očekával trochu více.

S uznáním musím zmínit výborně vybavené zázemí pro školní a jiné zájmové exkurze: sál s několika otevřenými modelovými učebnami pro praktickou výuku. Největším nedostatkem je popis všech exponátů provedený výlučně v německém jazyce. Stejnou zkušenost jsem udělal i v Eichstadtu, což si nedokáži´plně vysvětlit. Obě muzea totiž mají světový rozměr a to berlínské nepochybně spousty cizinců navštěvují. 

Adresa: Museum für Naturkunde, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin

Otvírací hodiny (2011): Út-Pá 9:30-18:00 (Po zavřeno), So-Ne 10:00-18:00

Cena: dospelí 6 EUR,  děti 3.50 EUR

Obr. dole vlevo: centrální hala s brachiosaurem, vpravo: pohled do paleontologické expozice

 

Obr dole vlevo: rekonstrukce fosilií ze Solnhofenu, vpravo: ukázka paleontologické preparace

 

Obr. dole: "dětská" učebna pro paleontologická praktika