Geopark při Muzeu Českého krasu v Berouně

Datum: 09/01/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Geopark při Muzeu Českého krasu v Berouně

 

Zejména ty návštěvníky, které do muzea přivádí zájem o tamější paleontologickou expozici, upozorňuje Kabinet zkamenělin na nevelký, ale krásně aranžovaný geopark v zadním traktu Jenštějnského domu. Ve dvoře se pod širým nebem nachází výběr hlavních hornin Barrandienu s řadou výkladových tabulí. Velmi názorná je "rampa" s typickými vzorky jednotlivých souvrství, jejichž uspořádání odpovídá chronologii paleozoika v oblasti. V jednom koutě najdete i neoznačenou hromadu břidličných úlomků; tady může každý sám prověřit své hledačské nadání a pokusit se najít úlomek trilobita či ramenonožce - určitě chytrý a hlavně pro děti vděčný nápad.  

POZOR: Geopark není propojen s hlavní budovou muzea, vstupuje se odděleným vchodem ze Slapské ulice.          

Více na http://muzeum-beroun.cz/10/2010/novy-web/