Mineralogické muzeum v Marburgu

Datum: 23/06/2011

Varia


Univerzitní město Marburg leží přibližně 90 km severně od Frankfurtu, pyšní se honosnou gotickou katdrálou sv. Alžběty a nejstarší protestantskou kontinentální univerzitou. Ta byla vždy významným střediskem německé vzdělanosti, působilo na ní m.j. několik nositelů Nobelovy ceny (Behring, Ehrlich, atd.). Geologové si mohou v Marburgu připomenout, že odtud pocházejí výzkumy Alfreda Wegenera, autora teorie kontinentálního driftu. 

Mineralogické muzeum najdete velice snadno - nachází se hned za katedrálou v objektu bývalé sýpky řádu Německých rytířů. Tato historická budova pochází z r. 1515. Během první světové války byla zrekonstruována a od r. 1917 jsou v ní umístěny mineralogické sbírky. Původ těchto sbírek je ovšem mnohem starší, založil je už koncem osmnáctého století Johann Gottlieb Waldin, profesor matematiky na marburgské univerzitě. Profesor Waldin byl iniciátorem úředního nařízení, které stanovilo provozovatelům všech lomů v okolí předkládat zajímavé mineralogické nálezy k odbornému posouzení. Waldinovi pokračovatelé, prof. Girard a pro. Bauer, se zasloužili o další rozšíření kolekce. Expedice prof. Schwantkeho do Skandinávie a Gronska v r. 1900 obohatila sbírky o další nálezy, dalších téměř 10 000 vzorků přibylo po výpravách prof. Weigla na Sibiř, do Indonésie, Thajska, Barmy a Indie.

Dnes je zde vystaveno kolem 2 300 exponátů, 55 000 vzorků je registrováno v depozitáři, dalších 50 000 uskladněných minerálů na zařazení teprve čeká. Původně byla sbírka založena pro vědecké účely, ale dnes je přístupná i veřejnosti.

Otvírací hodiny: So-Ne 11-15, Čt-Pá 10-13, St 10-13, 15-18. Vstupné: 1 EUR (2011) 

(Malé parkoviště je přímo před muzeem, poplatek 40 c. za hod.)

Durýnské město Marburg leží na triasových pískovcích. Na obr. dole výchoz při úpatí skály, na které se vyjímá pohádkový zámek.