Malá Amerika

Datum: 31/07/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Prohlídka štol

Dne 12.června 2011 uspořádaly Lomy Mořina s.r.o. společně s Agenturou ochrany přírody ČR a MŽP prohlídku štol v oblasti Malé Ameriky. Trasa vedla hlavní sběrnou chodbou ve třetí etáži od vchodu z areálu Lomů Mořina až k Hagenově gongu. Průvodci poskytli kvalifikovaný komentář a zodpovídali spoustu dotazů (více či méně stupidních), např. ohledně utopeného tanku na dně lomu, apod.

Malá Amerika (lom původně zvaný Rešna, později Nákladový lom) patří do soustavy vápencových lomů oblasti Českého krasu. Zdejší vápence byly těženy jako struskotovrná přísada pro výrobu železa, která se od padesátých let devatenáctého století rozvíjela na Kladně. Vytěžený vápenec byl k hutím dopravován Kladensko-nučickou dráhou, jejíž první úsek byl dán do provozu již v r. 1858. Těžba na Malé Americe byla ukončena v šedesátých letech dvacátého století kvůli nízké rentabilitě provozu - lom byl stále zaplavován spodní vodou, navíc poptávka po zdejším vápenci klesala.    

Vchody do donedávna přístupného lomu jsou nyní osazeny mřížemi, protože labyrint chodeb skrývá životu nebezpečná rizika. Přesto je lomový prostor stále "nadivoko" navštěvován trampy a zvědavci. Podle slov průvodce dochází ročně v areálu Lomů Mořina k 5-6 smrtelným úrazům, které v naprosté většině souvisejí s nelegálními návštěvami.   

Máte-li zájem o prohlídku štol, zkuste se obrátit na O.S.HAGEN Mořina, tel 605 015 212. Webové stránky www.hagen-morina.cz nevypadají moc funkčně, ale nějaké další spojení z nich třeba vyčtete. Ještě připomenu, že Lomy Mořina provozují v budově závodní jídelny i nevelké muzeum s několika desítkami paleozoických zkamenělin, převážně trilobitů a orthocerů. Budete-li si domlouvat návštěvu štol, zkuste to i s návštěvou muzea. Příjezd autem z D5 vede přes Loděnice, kolem Bubovic a odtud směrem na Mořinu. Za Bubovicemi je vpravo značená odbočka do areálu lomů. U vjezdu je prostorné parkoviště.

Malá paleontologická kolekce v muzeu Lomů Mořina (obrázek dole)

Další fotografie ke stažení jsou ZDE