M.Malkovský: Geologie české křídové pánve a jejího podloží

Datum: 23/02/2013

Knihy-články-recenze


Klasické dílo věnované české křídě

Vydal Útřední ústav geologický, Academia, Praha 1974. 262 str., čb, bohaté mapové přílohy. Cena: 500,-Kč (2012)