M.Lang: Kterak železo z moře do Rokycan přišlo

Datum: 16/11/2012

Knihy-články-recenze


"Říkání o horách železných a jejich rudách v Klabavě a Ejpovicích, ale nejen o nich". 

Protože jsem se o téhle knížce zmínil už v článečku o Ejpovicích, přidávám zde ještě pár dalších informací.

RNDr. Martin Lang vystudoval základní a ložiskovou geologii na pražské PřF UK a věnuje se "...geologickým a geochemickým problémům životního prostředí, problematice koroze kovových a betonových konstrukcí, nemocem stavebního a dekoračního kamene, zakládání staveb a dozorům odpadového hospodářství...". Podle profilu knihy se však autor s vášní zabývá i historií.     

V úvodní kapitole se seznámíme s regionální historií Rokycanska, pak přejdeme přes popis krajiny v okolí důlní oblasti  k otázce: "Co se skrývá pod povrchem" - tak se jmenuje kapitola třetí. Následuje obecný popis geologických ér od proterozoika až po kvartér (s podrobnějším zaměřením na ordovik, jak si regionální problematika žádá). Přes pasáže o tektonice a významu vody směřuje vyprávění k původu ložisek železné rudy ("Jak se železo dostalo do moře a zněj do kamene"). Kapitola "Zkamenělý svět" pojednává o fosilních stopách v daném prostoru a obsahuje několik pěkných fotek reprezentativních zkamenělin. Zbývající polovina díla je věnována dějinám dobývání rud od prvopočátků až po provoz velkolomu v Ejpovicích. Je zde uveden komentovaný přehled starých důlních děl i s mnoha vyobrazeními. Dokumantární část o ne tak dávné minulosti lomu Ejpovice určitě osloví mnohé pamětníky. 

Oceňuji množství podrobných připomínek zaměřených na zachované stopy dnes již zmizelých důlních děl, takže zájemce dostává do ruky zajímavé indicie pro vlastní "výzkum" v terénu. Stejně tak tu lze čerpat i praktické informace pro návštěvu okolních paleontologických lokalit. 

Vydalo Podbrdské nakladatelství, 2006. 245 str. s množstvím barevných vyobrazení. cena cca 300,- Kč (září 2012 na hradě Točníku).