Lom Úpohlavy

Datum: 23/08/2011

Exkurze-lokality-výpravy


50°28'5.817"N, 14°3'38.733"E

Lom čížkovické cementárny provozovaný spol. Lafarge (poblíž Libochovic, okr. Litoměřice) se rozkládá na ploše cca180 ha. Paralelně s těžbou probíhají v lomu rekultivační práce (zhruba polovina těžbou zasažené plochy je už údajně zrekultivována). Ohledně podrobností k technice těžby a k historii lomu odkazuji na celkem čerstvý článek v Litoměřickém deníku. Terénní úpravy už jsou znát prakticky na všech místech východní části lomu, byť jednotlivá patra zůstávají ještě zachována (srpen 2011). Není mi jasný účel asi tří komínovitých útvarů, pní o poloměru několika metrů, s typickou skladbou vrstev. Jde o několik míst, která byla při plošné odkrývce vynechána, takže nyní ční několik metrů nade dnem současných pater. Snad mají tyto body nějaký orientační účel pro nivelaci při budoucí úpravě terénu. Tyhle "komíny" jinak celkem nudný prostor ozvláštňují. Krásná je nesporně okolní kulisa třetihorních vulkánů Českého středohoří s blízkou zříceninou hradu Hazmburk (též zvaný Klapý, 418 m n.m.). Dvě hradní věže na vrcholu hory z nefelitického bazaltu jsou vidět z dalekého okolí (více info o Klapské tabuli a hradním podloží lze vyhledat v knize Z.Kukala et. al.: Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí).  

Lom odkrývá spodní části teplického souvrství (svrchní křída, turon). Podrobnější komentář ke geologické skladbě je k dispozici zde. Kompaktní opuky stojí za trochu trpělivosti, i v suti lze vybírat velké balvany až kamenné bloky, které se dají celkem přijatelně štěpit kladivem. V těchto vrstvách (dnes nejvyšší dostupné patro) jsme nalezli několik pěkně zachovalých mlžů, včtně inoceramů o velikosti kolem 7 cm. V nižších částech původní východní kapsy přecházejí horniny do navětralých slínovců. V těch fosilie mlžů téměř mizí, ale velmi hojné jsou zde houby (někdy pěkně zachovalé, leč křehké a drolivé). Ani ježovky a koprolity nejsou v těchto partiích vrstvách vzácné. Některé fosilie jsou inkrustovány železitými solemi a na světle šedavém slínovitém podkladu dobře kontrastují. Bohužel, na kosti obratlovců jsme nenarazili - možná už byly znovu pohřbeny pásy buldozerů.    

Doporučuji přístup po polní cestě z Vrbičan, i když rekultivační práce mohou okolí lomu rychl měnit. Větší, jihozápadní část lomu dosud neznám, bude-li možnost ji navštívit, informace doplním.   

Více fotografií k náhledu ZDE