Lom Plaňany

Datum: 08/06/2011

Exkurze-lokality-výpravy


50°3'4.467"N, 15°0'43.849"E

Pětietážový jámový lom provozovaný společností Eurovia se nachází asi kilometr severně od silnice Praha-Kolín. Lom je činný a ke vstupu je nutné povolení. Ve spodních patrech lomu probíhá těžba ortorul a amfibolitů, které se využívají jako stavební kamenivo. Nejvyšší lomové patro, z hlediska těžby již neaktivní, odkrývá prakticky po celém obvodu lomu průřez příbřežní facií jižního okraje někdejší české křídové pánve. Několik pěkných leteckých snímků je k nahlédnutí zde.

V západní části nejvyššího patra jsou odkryty vrstvy spodního turonu o stáří kolem 95 milionů let. Před výzdvihem mořské hladiny v křídovém útvaru byl krajinný podklad tvořen magmatickými horninami. Nánosy křídových usazenin postupně zarovnaly původně nerovný terén s množstvím prohlubní. Nejspodnější vrstva vápenatých pískovců o mocnosti kolem 1 m je zvlněná a znatelně kopíruje původní nerovný podklad. Na ni nasedají konglomeráty a písčité slínovce. Nejvyšší partie skrývky představují spraše. Sled vrstev ve východní části lomu se mírně liší. Srozumitelný a přehledný popis vrstev spolu s popisem nalézaných fosilií najdete na stránkách spol. Eurovia

V některých místech při západní stěně se nachází poměrně velké množství křemitých hub rodu Laocaetis. Jejich původně trychtýřovitá spongia byla tlakem sploštěna do talířovitých desek . Tyto zkameněliny mají nazelenalou barvu, protože pískovce, v nichž se zachovaly, obsahují velké množství glaukonitu. Tak jako některé další fosilie z této lokality, byly tyto houby do místa nálezů zřejmě transportovány proudy.

Z dalších zkamenělin se zde vyskytují ústřice, korály, zuby žraloků, ichnofosile a vzácněji i mechovky. Ve východní části byla popsána vrstva s hojnými zbytky ryb. Zajímavá zpráva o nálezu rudistů je ke stažení zde.