Lom Brník

Datum: 11/06/2011

Exkurze-lokality-výpravy


 49°58'59.318"N, 14°54'54.695"E

Povrchový lom provozovaný společností Keramo, těží se zde keramické jíly. Pískovce a lupky názorně obnažené v severní a severovýchodní stěně patří k perucko-korycanskému souvrství a představují kontinentální sedimenty svrchní křídy. To vysvětluje nedostatek paleontologických nálezů. Centrální část lomu je postupně zavážena, přičemž méně propustné (izolační) vrstvy jsou uloženy vespod. Skrývka se naváží do výšky několika metrů pod původní niveau, rekultivační strategie počítá se zarovnáním terénu a případným finálním zakrytím ornicí.

Jak bylo řečeno, není mi známo, že by v lomu byly objeveny nějaké makroskopické zkameněliny. Vlastní pátrací pokusy byly marné. Je nutné upozornit, že lom je špatně přístupný, stěny příkré a značně nestabilní. Mohu potvrdit, že jíl klouže (ráno po dešti o něco víc). Nejlepší odměnou za návštěvu je zážitek z pěkných barev: jílovce a písky přecházejí ze žluté až do červenavých odstínů, na slunci bíle svítí slíny, modrozelené jezírko na dně lomu barvně doplňuje šeď navážky. Pěkné. Ovšem úplně stačí pohled z horního okraje lomové jámy.   

Aktualizace - oprava (21.2.2012): Čtenář Pavel mě upozornil na to, že v lomu Brník se fosilie vyskytují. Odkazuje nejen na starší svědectví, ale hlavně na vlastní výzkum z let 1998-2001. V jílovcích peruckých vrstev (spodní cenoman) zde nalezl krytosemenné rostliny, kapradiny atd. Nálezy flory jsou uchovány ve sladkovodních jezerních sedimentech. Pro více pordobností odkazuji na příspěvek v návštěvní knize (19.2.2012). Pavlovi děkuji.