Fossil Hunting Code

Datum: 24/01/2011

Praktika


Na inspirativních webových stránkách DISCOVERING FOSSILS je uveřejněn "Fossil Hunting Code" - Kodex sběratelů fosilií. Propagátory jsou provozovatelé stránek spolu s UK Fossils Initiative. 

                                                                                                                                                               

Plánování. Před návštěvou lokality si o ní sežeňte dostatek informací a opatřete se náležitým vybavením. Hodně se dozvíte z webu, ale zvažte i konzultaci  s místními geology nebo návštěvu místní odborné knihovny. Věnujte zvláštní pozornost pomůckám, které budou potřeba k uvolnění a bezpečné přepravě vzorků. Více tipů v tomto směru naleznete zde. V některých oblastech je sběr zkamenělin přísně zakázán. Před návštěvou si raději ověřte, nebudete-li potřebovat zvláštní povolení. 

Bezpečnost. Sbírání fosilií na některých lokalitách může být velmi nebezpečné. Než se vydáte do terénu, seznamte se s možnými riziky, abyste s nimi mohli počítat. Vezměte s sebou nezbytné ochranné pomůcky pro Vaši osobní bezpečnost, ale také pro bezpečnost osob, které máte na starosti nebo které se pohybují ve Vašem okolí. Neriskujte, všímejte si specifických rizik daného místa, jako je např. příliv nebo blízkost klifu. Podrobnější rady ohledně bezpečnosti naleznete zde.

Trpělivost. Sbírání zkamenělin vyžaduje spoustu trpělivosti. Udělejte si na sbírání dostatek času, nespěchejte. Ošetření a preparaci vzorků nechte na doma. Je výhodnější odebírat vzorky i s malým kouskem okolní horniny - je to jistější (z hlediska zachování vzorku) a udržíme si představu o kontextu. Když nemáte vhodné nástroje anebo je vzorek příliš velký, neriskujte jeho zničení a požádejte o pomoc DISCOVERING FOSSILS nebo místní muzeum. 

Respekt. Při plánování sběru byste si měli ujasnit, za jakých podmínek je to možné. V mnoha oblastech není sběr omezen a je tedy pouze na zodpovědnosti sběrače, jak se bude chovat k životnímu prostředí. V některých místech však platí určitá regulace. Uvědomte si laskavě význam pravidel - zejména v lokalitách SSSI - a respektujte je. Jsou zde proto, aby uchránila geologické dědictví i pro příští generace. Více informací o SSSI lokalitách a pravidlech najdete zde

(pozn. KAZ: SSSI = "Sites of Special Scientific Interest", obdoba rezervací s různým stupněm omezení aktivit)

Ohlášení. Je důležité, aby se o nových a významných nálezech dozvěděli odborníci a aby je bylo možné studovat. Vyzýváme Vás, abyste své nálezy představili místním muzeím nebo DISCOVERING FOSSILS. Chcete-li nám poslat obrázek některého z  Vašich nálezů, použijte prosím tento e-mail. 

Ochrana. Zkameněliny bývají křehké a snadno se poničí, když je přiměřeně nezabezpečíme. Do terénu se k tomu hodí molitan, případně noviny na zabalení vzorků. Plastový sáček dobře poslouží proti vysychání - některé zkameněliny se vysycháním rozpadají. Doma neukládejte fosilie na přímé slunce.

"Ponechání" (Leave). Ne každou zkamenělinu lze z lokality odnést. Někdy může být příliš rozměrná, jindy je křehká a pokusy o uvolnění se zničí. A někdy nelze fosilii odnést, protože to není legální. Doporučujeme Vám, abyste takové zkameněliny ponechali na místě, aby se na ně mohli podívat i druzí. Podobně radíme, abyste si odnesli jen rozumné, přiměřené množství vzorků, a dali příležitost i dalším sběratelům.