Kocbeřské pískovce

Datum: 18/05/2013

Exkurze-lokality-výpravy


V minulosti se v okolí Kocbeře nacházelo několik povrchových lomů (Kukský-Stanovický, Betlémský, Doubravický, Hradišťský). Pískovce, které se v nich dobývaly, byly použity při stavbě Národního divadlači při dostavbě katedrály sv. Víta. Stále činný lom na okraji obce provozuje spol. Kokam. Kvalitní pískovec z této lokality byl využit i při nedávných opravách Karlova mostu. Zdejší kvádrové pískovce vznikly usazováním pevninských klastů během cenomanské transgrese (spodní křída, 98-96 mil let). Ačkoliv se u těchto sedimentů obvykle uvádí, že jsou na zkameněliny chudé, zde to tak úplně neplatí -alespoň ne pokud jde o mlže a ichnofosilie (viz obrázky dole). Lom je snadno přístupný, vstup je vhodné domluvit ve vrátnici u vchodu.   

50°26'51.385"N, 15°51'31.785"E