Karnské Alpy - VIDEO

Datum: 08/01/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Karnische Alpen, srpen 2010

Karnské Alpy představují zhruba 70 km dlouhý, východo-západně orientovaný masiv, jehož hřeben tvoří desítky kilometrů přirozené hranice mezi Itálií a Rakouskem. Ve své západní části zabíhá 10-15 km do italského území - směrem k Dolomitům. Znalci Alp tvrdí, že jde o jedno z nejzachovalejších alpských teritoríí, do něhož dosud nepronikl tlak komerční turistiky. Bohužel, ve východní části hor - v okolí Nassfeldu - to už rozhodně neplatí, ale západní partie jsou opravdu výjimečné. Celá tato oblast, zejména pak průsmyk Plockenpass, je spojena s historií urputných bojů za Velké války (na malém hřbitůvku pod Plockenpassem lze najít i několi českých jmen...). Zbytky vojenských opevnění střeží strategické kóty dodnes.

Z hlediska paleontologie jsou Karnské Alpy pozoruhodné rozsáhlými výchozy paleozoických vrstev v rozsahu ordovik-perm. Přes působení mohutných deformačních sil alpinského vrásnění lze na řadě míst najít v nemetamorfovaných či lehce překrystalizovaných vápencích dobře určitelné fosilie. V oblasti o rozloze 830kmse rozkládá "GeoPark Karnische Alpen". Návštěvníci geoparku jsou seznamováni s profily v určitých orientačních bodech prostřednictvím informačních tabulí, správa parku pořádá vycházky do terénu s výkladem a další akce. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.geopark-karnische-alpen.at/Geotrails.965.0.html

 

Pozn.: Fosilie na fotografiích: orthocer, koráli, na posledním snímku snad úlomky rostlinných větví z období kar-per (neurčeno).