K.Dittler, B.Růžička: Zkameněliny

Datum: 02/11/2010

Knihy-články-recenze


K.Dittler, B.Růžička: Zkameněliny - kronika života na zemi

Populárně naučná brožura z edice Univerzita vojáka, Naše vojsko, 1953.

Textem na straně 37 začíná vlastní obsah knihy tak, jak by dnes začínal někde kolem strany 5. Nejprve totiž bylo nezbytné vojáka-čtenáře správně přednastavit a vyztužit jeho opovržení k třídně nepřijatelným představám:  

"Mendelismus říká, že všechny vlastnosti a znaky ústrojence jsou podmíněny určitými faktory dědičnými, z nichž jeden pochází od matky a druhý od otce. Do tvořících se pohlavních buněk přechází vždy jen jeden faktor a při dalším křížení dochází prý tedy k štěpení podle určitých zákonů. Těmto dědičným faktorům byl později dán název geny. Vnější prostředí podle Mendela může prý sice způsobit změny ve vnějším obalu, avšak zárodek zůstane beze změn. .... a veškeré změny v dědičné hmotě prý vznikají z příčin neznámých - jsou věcí náhody ! 

Mendelovy názory se ujaly především v Americe (USA), a to hlavně zásluhou T.H.Morgana a jeho školy...... 

Prostředí tedy nemá vliv na vývoj nebo budoucnost jednotlivých tvorů; jejich vývoj i budoucnost je předem určena zárodečnou hmotou, která je nesmrtelná a v nepřetržitém řetězci přechází z pokolení na pokolení.

Rodičovský organismus je jenom vedlejším produktem této zárodečné hmoty. Matka tedy není ve skutečnosti matkou svých dětí, nýbrž jejich sestrou. Je to chmurná a bezútěšná nauka. Osud leží na každém jedinci jako těžký balvan, jako věčný trest za prvotní hřích. Podle této theroie jsou lidstvu přimíchány do jeho genů geny plodící šílenství, tělesné zrůdnosti a smrtelné nemoci a generace za generací je nucena je slepě dědit. .....

Zrůdný rasismus - to je výsledek této theorie. Je to učení, které lidstvo nikam nevede, nic nového mu nepřináší, neukazuje mu žádnou cestu, ale chce člověka zdeptat, učiit ho poslušným nástrojem reakce a snaží se všechno poznané zatemnit."

Koneckonců, jak je to vlastně správně řečeno !  Ale abych nebyl nespravedlivý, od strany 37 začáná celkem jiné čtení. Od toho místa je to docela čtivá exkurze přes paleozoikum, druhohory až do posledních glaciálů. Kontrast mezi kvalitou odborného textu (byť se jedná o text osvětového určení) a mezi úvodními tlachy, je nepřehlédnutelný; nejspíš byla předmluva psána jiným perem. Celkem pozoruhodné je, že v závěrečné kapitole "Stručné dějiny české paleontolgie" není ani náznak nějaké uštěpačnosti nebo odsudku na adresu Boleslava Balbína, hraběte Kašpara Sternberga nebo Joachima Barranda, naopak, jsou připomínáni s veškerou úctou.   Sečteno: celkem pěkná osvětová knížečka, trochu poznamenaná úvodem, kterému budou další čtenáři asi stále méně a méně rozumět. Doufám.         

Z dalších titulů v edici (namátkou): N.V.Gnědkov: "Využití vzduchu", M.M.Maximov: "Sucha a boj proti nim", A.Mezencev: "Elektrický zrak", V.Schreiber: "Hygiena vojáka".

Cena brožovaného vydání: 7,14 Kčs

Ilustrace vlevo převzata z knihy (str. 44).