Jarní exkurze ČGS

Datum: 12/05/2011

Varia


Jarní geologická exkurze České geologické společnosti č. 27  

 

Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti s tématem „Horniny a rekonstrukce geologického vývoje severovýchodního okraje Moldanubika“ proběhne pod vedením dr. Davida Buriánka, dr. Kryštofa Vernera, Mgr. Lukáše Vondrovice a Doc. Rostislava Melichara. Termín exkurze byl stanoven na první červnovou sobotu a neděli, čili 4.–5. 6. 2011. Exkurze populárně-vědeckou formou přiblíží nejnovější výsledky výzkumu a geologického mapování v jedné z nejvýznačnějších částí variského horstva a to v jednotkách podél severovýchodního okraje Moldanubika. V rámci exkurze bude navštíveno 12 význačných lokalit okrajové části Moravika, jednotky Strážeckého moldanubika, Svrateckého a Poličského krystalinika. Vybrané lokality tvoří jedinečný a ucelený přehled hornin a celkového geodynamického vývoje východního okraje středoevropských variscid.
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo zdededek@seznam.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení.
Odjezd v sobotu 4. června v 7.00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od pracoviště České geologické služby. Na místo srazu se dostanete tramvajemi 10, 12, nebo 14 od stanice metra Smíchovské nádraží, výstup z tramvaje na stanici Geologická, pak 50 metrů po směru jízdy a podchodem pod dálnicí doleva, za podchodem 50 metrů rovně. Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky (bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude vybírán během exkurze. Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. Předpokládaný návrat do Prahy v neděli kolem 18.–19. hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč.
Sraz případných zájemců z Brna bude v 9.00 u budovy pobočky České geologické služby, Leitnerova 22, Brno. Podrobný program exkurze, včetně dalších informací o noclehu, stravě a návratu bude zveřejněn s předstihem na webových stránkách České geologické společnosti, přihlášení zájemci dostanou tyto informace e-mailem.


Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni.