Jan Cháb: Stručná geologie základu Českého masivu

Datum: 22/01/2011

Knihy-články-recenze


Jan Cháb et al.: Stručná geologie Českého masivu
a jeho karbonského a permského pokryvu 

Vydalo Vydavatelství České geologické služby, 2008

cena v prodejně Akademie: 360,-Kč