I.Smolová, J.Vítek: Základy geomorfologie

Datum: 15/04/2012

Knihy-články-recenze


 

Vydala PřF Univerzity Palackého v Olomouci, 2007

185 str., cena cca 250,- Kč (2012)