I.Kruta et al. Postavení amonitů v potravním řetězci mesozoických moří

Datum: 11/08/2011

Odborné texty-studie-abstrakta


Bioekologická studie podle zachovalých čelistních částí amonitů rodu Baculites

I. Kruta et al, Science 331, 70-72 (2011).

Autoři použili mikrotomografické 3D rekonstrukce zachovalých bukálních aparátů patřících amonitům rodu Bucalites. Srovnání vzorků s čelistmi, zuby a s radulou současných měkkýšů, včetně 3 druhů hlavonožců, vedlo k závěru, že amonité tohoto rodu se živili planktonem. Tuto teorii podporují zbytky planktonních organizmů (např. drobných korýšů) zachované spolu s čelistmi amonitů. Autoři je interpretují jako možné fragmenty potravy. Vzácně byly podobné zbytky popsány i reziduí trávicího traktu amonitů. Autoři z toho dovozují širší ekologické závěry o postavení amonitů v potravním řetězci, zejména pak vyzdvihují pravděpodobnou závislost amonitů tohoto početného rodu na složení plankotnu v mesozoických mořích. Vyhynutí amonitů na konci křídy mohlo mít, podle autorů, příčinu v globálním eventu ovlivňujícím složení planktonu.