Hornický skanzen Mayrau

Datum: 25/12/2012

Exkurze-lokality-výpravy


Hornický skanzen se nachází v areálu dolu Mayrau přímo naproti věznici ve Vinařicích u Kladna (sousedství věznice a bývalého dolu není náhodné). Parkování možné v areálu, prohlídka trvá asi 2 hod a není fyzicky náročná. Vstupné 30,-kč za dospělou osobu (2012). Více praktických podrobností najdete pod odkazem výše. Tel.: 312 273 067, www.omk.cz. 

 

Šachta byla zasypána už v koncem devadesátých let skrývkou z tehdy nově budované přistávací dráhy v Ruzyni, nicméně budovy na povrchu mají stále co nabídnout. K tomu nejpůsobivějšímu patří výcvikové středisko důlních záchranářů nebo mohutné parní stroje (částečně zrekonstruované a symbolicky i "funkční").

Důl Mayrau otevíral přístup k hlavní kladenské sloji o mocnosti kolem 5-7m (spodní radnická sloj zde není dobře vyvinutá a nebyla těžena). Zdejší uhlí patřilo ke svrchnokarbonským sedimentům sladkovodních jezer. Mezi typické fosilie objevované po destiletí během dobývání uhlí zde patří především hojná flora, např. kapradiny, kordaity, přesličky apod. Několik exemplářů je vystaveno přímo v prostorách skanzenu, vlastní sběr je údajně možný na nedaleké haldě v areálu (neověřeno). Pro podrobnější výklad karbonu kladensko-rakovnické pánve viz Chlupáč et al.: Geologická minulost ČR (Academia 2011). Zajímavé fotografie dolu i komentář k jeho historii je možné najít i na stránkách www.hornictvi.info .