Gustav Daněk: Mineralogie a geologie

Datum: 20/01/2011

Knihy-články-recenze


Jsem toho mínění, že noviny jsou mnohem zajímavější po deseti, dvaceti letech, než v den, kdy byly vytištěny. O dobrých učebnicích by taková slova platit neměla, ale podíváme-li se na jednu tímto způsobem, shledáme leccos pozoruhodného, co nemohlo být tehdejším studentům pranic zřejmé. Např. ve členění paleozoika nenajdeme mezi útvary ordovik. Nic se ještě nemůžeme dozvědět o Alfredu Wegenerovi. Dočteme se ovšem, že "Podnebný ráz algonkické epochy nelišil se valně od poměrů dnešních....Poněvadž jsou místy i lože uhelná, můžeme souditi, že i rostlinný život byl v algonkiu dosti pokročilý."* Je to vlastně svého druhu cestování časem: vrátit se o sedmdesát pět let zpět a pohlédnout s překvapením, v čem bylo jiné vědění a porozumění dané věci. Ale také, v čem bylo stejné.  I to je zarážející, kolik informací stále platí. Mimochodem, učebnice nás poučí, že "...název algonkium je utvořen podle jména indiánského kmene Algonkinů. V území jím obývaném (oblast na jih od Velkých jezer) byl tento útvar nejprve podrobně zkoumán."    

HoSix

* Algonkium = prekambrium, starohory. Vyšší rostliny se objevily na souši teprve během devonu, tedy téměř o dvě stě milionů let později.

 

   Ukázka textu. Co říkáte takové úrovni středoškolské učebnice ? Mineralogická část není o nic méně důkladná.