Georges-Louis Leclerc de Buffon: Histoire Naturelle

Datum: 29/02/2012

Knihy-články-recenze


Georges-Louis Leclerc de Buffon patřil k nejvýznamnějším učencům osvícenské epochy. Překládal dílo Newtonovo, znal se s Voltairem, byl členem Akademie. Věnoval se literatuře i matematice, jeho hlavním badatelským polem však byla přírodověda. Svým studiem geneze Země vzbudil nelibost církevních kruhů, zejména pak svým tvrzením, že Země je podstatně starší než připouštěl tehdy oficiálně stanovený církevní výklad. Buffonův největší vědecký přínos na poli přírodovědy představuje názor, že přírodní druhy se vyvíjejí. Buffon byl první, kdo svou představou předjímal a vlastně již artikuloval evoluci. V jeho životním díle Histoire Naturelle (za jeho života bylo vydáno 36 dílů, posmrtně dalších 8) najdeme vývojové stromy různých živočišných skupin. Mezi nimi i schéma, v němž na nižších vývojových větvích sedí opice a na vrcholu stromu člověk. Ostatně, autorovy názory na blízkost člověka a opice jsou docela zřejmé i z pojetí některých ilustrací (viz příklady níže).

  

Výběr obrazových tabulí z rozsáhlého díla Histoire Naturelle vydalo v r. 2009 nakl. Komet. Výbor zahrnuje reprodukce několika tisíc kolorovaných kreseb a rytin na 475 stranách kvalitního křídového papíru. Upozorňuji na vskutku mimořádnou slevu z původních 148 EUR na nynějších 19.99 EUR (pozn.: Kabinet zkamenělin není komerčně zainteresován na propagaci díla). Textová část je zpracována anglicky, německy a francouzsky, ovšem hlavní hodnotou knihy jsou ilustrace. Naprostá většina zobrazených rostlin, ptáků či zástupců hmyzu je zachycena s technickou přesností, ale v oddílu obratlovců narazíme sem tam na tvory, které jakoby sem propašoval Adolf Born. Podle mě je to malebné a přitom impozantní dílo, které se skvěle hodí k listování u krbu. Odhlédnuto od vědeckých zásluh, jež jsou dnešním pohledem už tak samozřejmé, pan Buffon pro nás zachoval autentický kousek toho lepšího z osmnáctého století. Proto mu kráter na Měsíci, nesoucí jeho jméno, právem náleží.