Geopark Spořilov

Datum: 25/12/2010

Praktika


Geopark Spořilov  (Boční II/1401, Praha 4)

40 vybraných vzorků hornin "...pocházejících převážně z Českého masivu reprezentuje široké spektrum hlavních horninových typů..."  *

Geopark se nachází ve volně přístupném areálu Geofyzikálního ústavu AV ČR. Byl zřízen v r. 2004 aby "...přiblížil zvídavé veřejnosti, žákům a studentům......podstatu hlavních geologických procesů".  *

Podrobnosti na: http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/

* Z doporovodné publikace "Geologické procesy  zapsané v horninách", A. Špičák a kol., 2008.