Geologie und Geotope in Weimar und Umgebung

Datum: 05/12/2010

Knihy-články-recenze


Geologie und Geotope in Weimar und Umgebung

Thuringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie, Jena

2002

Carl-August-Alee 8/10, D-99423 Weimar

schriftenversand@tlugjena.de

http//:www.tlug/jena.de

248 stran, přiložena geologická mapa Výmaru a okolí 1:35000 s vyznačenými vycházkovými trasami a zajímavými body (lomy, otevřené profily apod.). Paleontologický obsah s řadou zajímavých fotografií představuje asi čtvrtinu knihy, ostatní je věnováno historii, obecné geologii a archeologii.

Cena v r. 2010:  18 EUR. 

 

P.S.: V okolí Výmaru se nacházejí výchozy nemetamorfovaných sedimentů z období triasu (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper).